Möt medeltiden

Tillbaka

Hansans nedgång

Hansans nedgång

I början av 1500-talet medförde upptäckten av nya sjövägar runt jorden en stor förändring av handeln. De gamla handelsledarna till lands minskade i betydelse. Amsterdam, med sitt läge vid Atlanten, hade redan under 1400-talet blivit en viktig hamnstad. Staden tog nu definitivt över Lübecks roll som ledande hamn i Nordeuropa. Via Amsterdam fördes varorna in i Östersjöområdet. Dessutom märktes vid samma tid en tydlig splittring inom de gamla hansestäderna. Hantverkare och lokala köpmän ville ha större inflytande i städerna som traditionellt styrts av utlandsfarare och storköpmän. 1669 genomfördes de sista hansedagarna i Lübeck. Hansaepoken var definitivt slut.