Möt medeltiden

Tillbaka

Arrendera

Att hyra en bit mark för att bruka jorden. Den som hyr marken betalar en avgift till den som äger marken