Möt medeltiden

Tillbaka

Allmän rådstuga

I viktiga frågor fick alla borgare yttra sig. Då kallades till en allmän rådstuga.