Möt medeltiden

Tillbaka

Stäkeholms slott

Stäkeholms slott

Stäkeholms slott uppförs omkring 1360. Byggherre var troligen hertig Albrekt, far till sedemera kungen Albrekt av Mecklenburg. Borgen anlades mycket strategiskt vid Gamlebyvikens utlopp. Här kunde man spärra av för alla fartyg som ville ta sig in i viken och till staden Västervik. Man kunde ha kontroll över fartyg och handel.

Borgen är byggd efter det tyska ideal som fanns vid den här tiden, en fyrkantig borg med hörntorn.

Samtidigt med att borgen uppfördes blev den centrum för ett helt nytt län, Stäkeholms län. Tjust och de södra delarna av nuvarande Östergötland avskiljdes från Kalmar slottslän. Från Stäkeholm skulle Tjust kontrolleras och styras.

Den förste fogden som omtalas är riddaren Henrik Parrow 1370. Borgen tillhörde då kung Albrekt. Samma år överlämnas borgen och länet till bröderna Johan och Vicke Ummereise. I slutet av 1370-talet tog Bo Jonsson Grip över hela Stäkeholms län.