Möt medeltiden

Tillbaka

Nils Turesson Bielke och Ture Stensson Bielke

Adelssläkten Bielke dominerade Mönsterås socken från mitten av 1300-talet och flera hundra år framåt. Nils Turesson Bielke bodde på Kråkerum runt mitten av 1300-talet. Han var en betydelsefull person, lagman på Öland och i centrala Småland. Han var god vän med kungen Magnus Eriksson. Nils hade stora kunskaper i lagtexter och när det gällde brott och straff. Detta gjorde att han var en av dem som fick i uppdrag att utarbeta den allmänna landslagen och stadslagen som strax efter 1350 ersatte landskapslagarna. Kanske träffades det fina folket med kung och lagmän någon eller några gånger på Kråkerum eller på den närbelägna Källarholmen när de skrev ned de nya lagarna.

Nils var gift med Sigurd Håkansdotter. Han ägde ett 10-tal gårdar i Mönsterås socken och Högsby socken, plus flera forsar i Emån, sannolikt för laxfisket. Dessutom innehade han flera gårdar på Öland, framför allt på norra ön i Böda och Högby socknar, men också i N.Möckleby och Mörbylånga socknar. Många bönder var beroende av hans ord och makt. Nils Turesson Bielke dog 1364.

Kråkerums godsinnehav utökades kraftigt i början av 1400-talet under Ture Stensson Bielke. Nils Turesson var hans farfars bror. Ture Stensson såg till att flertalet gårdar i Mönsterås socken hamnade under Kråkerum (ett 60-tal). Dessutom ägde Ture gårdar i Ålems socken (ett tiotal) och i Högsby socken (ca fem). Bönderna kan knappast helt frivilligt ha hamnat under Ture Stensson. Början av 1400-talet var säkert en dramatisk tid för bönderna i Mönsterås och Ålem.

Ture var gift två gånger, först med Abraham Broderssons dotter (Abraham Brodersson fogde på Kalmar slott, se Möre) Birgitta Abrahamsdotter Tjurhuvud, Birgitta dog 1415 och då gifte Ture om sig med Margareta Eriksdotter. Ture och Birgitta fick tre barn, två pojkar och en flicka. Flickan, Birgitta, gifte sig så småningom med kungen Karl Knutsson Bonde. Ture Stensson Bielke dog 1425.