Möt medeltiden

Tillbaka

Israel Birgersson

Israel Birgersson

Israel Birgersson hade ett stort godskomplex i östra Småland. Han ägde ett hundratal gårdar i bland annat Stranda, Handbörd och Aspeland och var den särklassigt störste jordägaren i området under första hälften av 1300-talet. De flesta bönder som bodde i området var direkt eller indirekt beroende av herr Israel.

Israel Birgersson, var uppvuxen i en av rikets ledande adelssläkter i början av 1300-talet. Hans far var den berömde lagmannen i Närke, Birger Petersson. Israel hade två systrar, Birgitta (sedemera den heliga Birgitta) och Katarina. Tidigt, 1314, dog Israels mor och barnen fick uppfostras av släktingar.

Israel blev dubbad till riddare av kung Magnus Eriksson 1343. Han blev också riksråd och kungens närmaste man.

Israel bodde tidvis på storgården Grönskog i Fliseryds socken. Dessutom ägde han ett tiotal gårdar i Fliseryds socken, ett 30-tal i Döderhults socken och ett 40-tal i Mönsterås socken. Dessutom ägde han de flesta skärgårdsöarna som Runnö, Vållö och Oknö. Han innehade också flera gårdar i Aspeland.

Israel var lagman i Uppland och mycket duktig på lagar och bestämmelser. Han var en av dem som aktivt arbetade med att utarbeta en landslag för hela riket. Säkert samlades lärda män någon gång på Grönskog i Fliseryds socken eller på Kronobäck i Mönsterås socken (kanske Källarholmen) för att diskutera lagtexter. Lagen blev färdig omkring 1350.

Israel fick kung Magnus Erikssons uppdrag att leda ett andra "korståg" mot Novgorod 1350. Magnus hade själv fört befälet 1348 när svenskarna försökt ta kontroll över handeln i Novgorod. Detta misslyckades dock kapitalt. Israel samlade ihop en ny armé, med en hel del soldater från östra Småland, och begav sig österut. Hans syster, den heliga Birgitta, stödde korstågsplanerna. Striden gick dock lika illa den här gången. Israel stupade i striderna, kanske vid Riga eller möjligen vid Viborg, Sveriges östligaste stad, nära den ryska gränsen, 1351.

Israel fick en son Peter Israelsson som tog över Grönskog i Fliseryds socken.

Man kan undra hur det var att vara frälsebonde under herr Israel? Hur var det 1350 när Israel samlade ihop en armé för sitt "korståg" österut?