Möt medeltiden

Tillbaka

Vimmerby stad

Vimmerby stad

Vimmerby var centrum för handel i Sevede under medeltiden. Här fanns redan under vikingatiden en stor handels- och marknadsplats.

Vimmerby anlades som stad av kungen under första delen av 1300-talet, samtidigt med bland annat Växjö. Staden låg strategiskt i korsningen mellan vägarna Kalmar-Stockholm och Västervik-Eksjö. Vid staden fanns bördiga ängsmarker, lämpade för uppfödning av boskap. Oxhandeln har i alla tider varit viktig för Vimmerby. I staden fanns också gott om läderhantverkare.

Köpmännen i Vimmerby hade sin hamnplats i Figeholm, strax norr om nuvarande Oskarshamn. Dit fördes de varor som skulle skeppas iväg och dit kom skeppen från Kalmar och från städer i norra Tyskland. I Figeholm hade köpmännen sina lagerbodar. Varor som salt, kryddor, öl, vin med mera fördes sen på ridstigar från kusten till Vimmerby.

Bönderna i Sevede tog sig ofta in i Vimmerby för att handla. De hade med sig smör, kött, grönsaker med mera Tillbaka till bondgården kom de med olika produkter i skinn eller metall från stadens hantverkare och med varor från fjärran länder.

Vimmerby hamnade mitt i stridslinjen mellan danska och svenska trupper vid några tillfällen i samband med unionsstriderna under 1400-talet. 1454 brändes staden ned av den danske kungen Kristian I:s trupper.