Möt medeltiden

Tillbaka

Borgar och befästa gårdar

Under 1300-talet blev adeln allt starkare. Flera adelsmän valde att befästa sina gårdar för att markera sin makt. I Sevede finns minst tre befästa adelsgårdar, Refsholm i Södra Vi socken, Sverkers udde i Pelarne socken och Garpön i Rumskulla socken.