Möt medeltiden

Tillbaka

Att bygga kyrka

"Konungen låter kyrkobygge börja, bönderna föra det till slut"
Så står det i Östgötalagen från 1200-talet. Kungen bestämmer när en kyrka ska byggas, men bönderna utför arbetet.

Även bönderna kunde se till att en kyrka byggdes. Så här står det i Upplandslagen:
"Nu vilja kristna män hålla Kristi bud och bygga ny kyrka. Då skall de bönder som är där i socknen fara till biskopen och ha sin sockenpräst med sig och be biskopen om lov att få bygga en kyrka. Biskopen skall pröva deras sak och ge dem lov därtill"
När man fått biskopens tillstånd kunde bönderna börja bygga sin kyrka.

Att bygga en kyrka var ett stort arbete som fordrade många duktiga hantverkare. Skulle man bygga i sten behövdes byggmästare och hantverkare utifrån. Men socknens bönder hjälpte alltid till med bygget. Det gjorde att bönderna kände särskilt för sin egen kyrka.