Möt medeltiden

Tillbaka

Skatter och dagsverken

Alla besök i staden var kanske inte så trevliga.

Bodde kungens fogde i staden lämnade bönderna skatt till honom vid bestämda tillfällen. Då kom de med varor som smör, ost, kött, skinn, fisk eller järn och med den penningsumma som var bestämd. Vid vissa tillfällen kunde kungen kräva extra skatter av alla bönder. Det skedde när landet var i krig och trupperna behövde mat. Det skedde också när en stor furste skulle komma eller ett viktigt möte skulle hållas. Kungen kunde även kräva extra skatt när han själv eller hans barn skulle gifta sig.

Bönderna var skyldiga att göra dagsverken på kungens borg. De kallades in när borgen behövde byggas till eller repareras. De var tvungna att lämna arbetet på gården, även om det var mitt i skörden, och ta sig in till borgen. Alla bönder skulle dessutom lämna byggnadsmaterial, sten, trä eller järn som behövdes.

Bönderna var skyldiga att hålla vapen och medverka vid försvaret av landet- När kungens fogde kallade skulle de omedelbart inställa sig och vara beredda att gå ut i strid.