Möt medeltiden

Tillbaka

Kontakt med staden

Bönderna hade många kontakter med staden. Man sålde och köpte varor på marknaden. I samband med stadsbesöken fick man höra nyheter och gjorde kanske ett besök på krogen. Andra kontakter med staden var inte lika trevliga, som när man skulle betala skatt till kungens fogde eller göra arbeten på hans borg. Om detta kan du läsa i det följande.