Möt medeltiden

Tillbaka

Kägelspel

Flera sorters kägelspel är kända från medeltiden. De spelades både på landsbygden och i staden. Från klostren är det omtalat att munkarna antingen rullade eller kastade klot mot käglor.

Ställ upp käglorna enligt bilden. Man tävlar i lag om fem eller sex man i varje lag. Klotet kastas från tio meters avstånd (närmare om deltagarna är yngre). Till skillnad från nutida kägelspel, som bowling, ska inte så många käglor som möjligt fällas utan käglorna ger olika poäng. Allra bäst är att fälla kungen.

KNEKTSPEL
Knektspelet kan beskrivas som ett medeltida fältslag med två lag som kämpar mot varandra.. Detta spel är känt från flera platser i norra Europa. Kanske förde Hansans handelsmän det hit till Norden.

Ställ upp spelet enligt bilden. Varje lag har fem knektar, i mitten står kungen. Med hjälp av kastpinnar ska man försöka fälla motståndarens knektar och slutligen även kungen. Endast underarmskast är tillåtna.