Möt medeltiden

Tillbaka

Idrott

Här följer en kort beskrivning av ett par idrotter man utövade i den medeltida staden.

SPJUTKASTNING, MED VÄNSTER OCH HÖGER ARM
Det var viktigt att vara duktig i spjutkastning om man kom ut i strid. Skadades den ena armen skulle man även kunna kasta med den andra. Därför övade man sig i att kasta med både höger och vänster arm.

Kasta så långt som möjligt. Kasta först med den ena armen och sedan med den andra. Lägg ihop resultaten. Tävla i prickskytte mot en måltavla.

BÅGSKYTTE
Den medeltida långbågen var ett fruktat vapen. Både adelsmän och borgare tränade med pil och båge.

Skjut prick mot en måltavla på lämpligt avstånd. En annan variant är att skjuta på en modell av en fågel som satts upp på en stång.

Mer information om medeltida brädspel, kägelspel och idrott finns i två häften framtagna av Kalmar läns museum.