Möt medeltiden

Tillbaka

Viborg

Viborg

Viborg ligger längst in i Finska viken, på Karelska näset. Här byggde Torgils Knutsson en borg år 1293. Borgen var den östligaste i det svenska riket och ett viktigt gränsfäste mot Ryssland. Runt borgen växte staden Viborg fram. Eftersom det var en gränsstad fick den under 1400-talet också en ringmur. Förutom Viborg var det bara Stockholm och Kalmar som hade ringmur i det medeltida Sverige. Det medeltida Viborg handlade med varor från Novgorod, främst hampa, pälsverk, tjära och trä. Denna handel styrdes till största delen av Hansans köpmän. År 1710 intogs Viborg av ryssarna, och i freden i Nystad 1721 blev staden rysk. Viborg återlämnades till Finland 1812. Finland hade då övergått från att vara en del av Sverige till att vara ett ryskt storfurstendöme. Efter Finlands självständighet 1917 växte Viborg och var 1939 Finlands andra stad. Under finska vinterkriget 1939-1940 flyttades befolkningen västerut. Sedan 1945 är staden rysk och befolkningen är nu till stor del inflyttade ryssar, ukrainare och vitryssar.