Möt medeltiden

Tillbaka

Åbo

Åbo

Åbo, Finlands äldsta stad, ligger nära kusten i sydvästra Finland. Genom staden flyter Aura å. Åbo grundades år 1229. Redan 1276 blev staden biskopssäte för hela Finland. Tidigare hade Finland hört till Uppsala ärkestift. Omkring 1280 började Åbo slott byggas vid mynningen av Aura å. Det bestod från början av en hög ringmur med porttorn. Samtidigt uppfördes Åbo domkyrka som invigdes år 1300. I Åbo fanns under medeltiden dessutom ett dominikanerkloster, ett helgeandshus, ett spetälskehospital och i anslutning till kyrkan en skola, den första i Finland. Under medeltiden hade Hansan intressen i Åbo. Staden var en viktig omlastningshamn för varor som kom från Tallinn och Viborg. I första hand fördes pälsverk, skogsprodukter och lin ut via den finska hamnen. Åren 1556-1563 bodde Gustav Vasas son, hertig Johan, under långa tider på Åbo slott. Åbo var centralort för det svenska rikets östra del. 1623 grundades Åbo hovrätt och 1640 ett universitet, Åbo akademi. Efter svensk-ryska kriget 1741-1743 slöts freden i Åbo. Sverige förlorade och fick rätta sig efter ryssarnas önskemål.