Möt medeltiden

Tillbaka

Stralsund

Stralsund

Stralsund ligger vid den tyska Östersjökusten innanför ön Rügen. Staden var från medeltiden och framåt en av Nordens viktigaste handelsstäder. Stralsund fick stadsrättigheter 1234 och var från slutet av 1200-talet en ledande Hansestad. Köpmännen i Stralsund köpte sill, brädor, kalksten och tjära från Sverige och spannmål, tjära och pälsverk från Ryssland. De varor som såldes från Starlsund var i första hand öl och olika varor som kom från sydligare länder. Hansans krig mot Valdemar Atterdag avslutades 1370 med att fred slöts i Stralsund. Genom denna fred fick Hansan rätt att under 15 år kontrollera de skånska städerna och borgarna. I Westfaliska freden år 1648 blev Vorpommern och Stralsund svenskt. Under det Stora Nordiska Kriget 1700-1721 besattes nästan alla svenska områden runt Östersjön av Ryssland och Polen. Efter freden i Nystad 1721 var endast Vorpommern och staden Wismar kvar av hela det svenska stormaktsväldet. Guvernörssätet blev kvar i Stralsund till 1814, då Sverige avträdde området till Danmark och fick Norge i gengäld. Efter ytterligare byteshandel mellan Preussen och Danmark tillföll Stralsund och området däromkring Preussen år 1815. Många historiska byggnader, flera klosterruiner och den medeltida stadsmuren ger oss idag en fin bild av Stralsunds historiska betydelse.