Möt medeltiden

Tillbaka

Gdansk

Gdansk

Gdansk eller Danzig ligger vid floden Wislas utlopp i Östersjön. Från början var det en liten polsk by som under 1100-talet växte och utvecklades till en stad med befästning. Gdansk fick stadsrättigheter vid 1200-talets mitt. År 1308 erövrades Gdansk av Tyska Orden och 1361 blev staden medlem i Hansan. 1454 blev staden åter polsk. Gdansk var länge en av de viktigaste hamnstäderna vid Östersjön och därmed mycket rik. Flera medeltida byggnader, kyrkor och rådhuset finns ännu kvar.