Möt medeltiden

Tillbaka

Roskilde

Roskilde

Roskilde, vid södra delen av Roskildefjorden, grundades i slutet av 900-talet och blev biskopssäte cirka år 1020. Under 1000- och 1100-talen var staden en av Danmarks viktigaste städer. När Köpenhamn började växa i början av 1400-talet minskade Roskildes betydelse. Efter reformationen 1536 förlorade den sin roll som betydande stad. I Roskilde domkyrka, som började byggas 1190, ligger många danska kungar begravda. Det äldsta kungliga gravmonumentet är unionsdrottningen Margaretas grav. Hon dog 1412. Vid freden i Roskilde.