Möt medeltiden

Tillbaka

Ribe

Ribe

Ribe är Nordens äldsta stad, grundad cirka år 710 och säte för biskopen år 948. Staden växte kraftigt under 1100- och 1200-talen. Ribe var då en av Danmarks viktigaste exporthamnar. Härifrån såldes mest jordbruksprodukter. Katedralskolan från 1145 och den stora romanska kyrkan dominerar än idag stadsbilden. Andra medeltida lämningar är Sankta Katarina klosterkyrka från 1428 och domikanerkonventet från 1228. Rådhuset och borgen Ribershus är också medeltida. Dessutom finns flera medeltida borgarhus bevarade.