Möt medeltiden

Tillbaka

Hur en rådman ska vara

Vi läser ur Magnus Erikssons stadslag:
"Den som skall vara borgmästare eller rådman skall svärja denna ed: Jag beder Gud hjälpa mig, och de heliga ting, som jag håller i handen på, att jag skall vara min konung trogen och, mot fattiga och rika, i alla domar följa det rätta och aldrig det orätta mot mitt samvete och mot lag, aldrig vränga lag eller styrka orätt, varken av räddhåga, väld eller penningbegär, ej heller av avund eller illvilja, ej heller av släktskap eller vänskap. Så vare mig Gud huld, som jag säger sant."

Det gällde för en rådman att vara rättvis mot alla människor i beslut och domar.