Möt medeltiden

Tillbaka

Vi som producerat

Möt medeltiden har producerats i samarbete mellan Kalmar läns museum (KLM) och Högskolan i Kalmar, Enheten för Distansutbildning och IT (EDIT) 1996. 

Ansvarig utgivare:

Ebbe Westergren, KLM

Projektledning:

Björn-Axel Johansson, EDIT
Agneta Berg, KLM

Web-sidor, CGI-script, grafik och bildbehandling:

Patric Eldebrandt, EDIT

Web-sidor, grafik och bildbehandling "Möt medeltiden i Kalmar län":

Anders StåhlbergEDIT

Faktainnehåll:

Staffan Adin, KLM
Emma Angelin,KLM
Agneta Berg, KLM
Mats Blohmé, KLM
Eva-Lena Holmgren, KLM

Översättning till engelska:

Kajsa Hindberg, Meet the Middle Ages
Lena Blohmé, Meet the Middle Ages - in Kalmar county 

Bilder:

Kurt Eriksson, Riksarkivet
Laila Falk
Jan Krahner
Rolf Lind
Kungliga biblioteket
Tina Lindström
Riksantikvarieämbetet
Statens historiska museer
Lars Wellton
Bernt Wictorsson

Bilder, "Möt medeltiden i Kalmar län": Rolf Lind, där inget annat anges. Copyright på samtliga bilder KLM.

Teknisk support: Jan Sevelin, EDIT

Tack till: Helen Andersson, Peter Boman, Peter Diedrichs, Helen Eklundh, Roland Larsson, Anna-Karin Niemann, Leif Rubensson, Ingemar Sandén, Claes Wollentz

EDIT, Enheten för Distansutbildning och IT, hör till Högskolan i Kalmar och driver distansutbildning och utvecklingsprojekt inom IT-området. 


2015 Flyttades sidan till ett publiceringsverktyg då PHP-versionen som ursprungligen användes inte gick att använda längre.