Möt medeltiden

Tillbaka

Pigor och drängar

Pigor och drängar

Många människor tillhörde varken adeln, prästerna, borgarna eller bönderna. Det rörde sig om tjänstefolk i staden och på landet, spelmän vid kungens hov, lekbröder vid klostren, gamlingar utan familj, tiggare med flera. De flesta av dessa var tjänstefolk på bondgårdar, på adelns och kungens storgårdar och vid klostren. En dräng och en piga på en vanlig bondgård kunde få syssla med det mesta som hade med jordbruk att göra. På en storgård med många anställda fick de särskilda arbetsuppgifter som att laga mat i köket, ta hand om djuren eller hjälpa till i smedjan. Tjänstefolket på landet anställdes vanligen för ett halvår men stannade längre tid om de kom överens med husbonden. Också stadens borgare hade tjänstefolk, exempelvis för hjälp i hemmet med matlagning och tvätt. En hantverkare behövde också lärlingar. En handelsman behövde köpdrängar och bokhållare. I staden fanns det arbetskarlar och daglönare som tog anställning för en dag eller två. De fick arbete när köpmannen skulle lossa varor från fartyget och bära in dem i sin lagerbod. Läs mer om dessa tillfällighetsarbetare under "Livet i staden. Yrken" och "Livet på landet. Samhällsklasser".