Möt medeltiden

Tillbaka

Vackra handskrifter

Vackra handskrifter

Munkarna skrev bäst och snyggast under medeltiden. Även de skrivare som var anställda i städerna eller av kungen var duktiga på att skriva. Den vanlige medeltidsbonden varken kunde eller behövde skriva. Munkarna och nunnorna var duktiga på att skriva av böcker. Eftersom man inte tryckte böcker fick varje bok skrivas av för hand. Munkarna och nunnorna lade ner stor möda på att det skulle bli fint. De skrev vackra bokstäver. Man använde en gåspenna att skriva med. Speciellt den första bokstaven i kapitlet ville man göra vacker. Man kunde måla spännande bilder i rött, blått eller guld runt denna bokstav. Även de som skrev ned lagtexterna kunde göra dem extra snygga genom bilder vid den första bokstaven i kapitlet. Den svåra konsten att skriva vackert brukar kallas för kalligrafi.