Möt medeltiden

Tillbaka

Sjukdomar

Hur vet vi vilka sjukdomar folk hade?

Det finns två huvudsakliga vägar att få kunskap om sjukdomar i gångna tider. Det ena är om det finns något skrivet, t.ex. i en journal från ett klosters sjukstuga. Den sjukdom som är bäst beskriven i text är Digerdöden, de tre pestsjukdomar som härjade i Europa 1347-1351. Dessa finns beskrivna både i klosterskrifter, i medicinska skrifter och i skönlitteratur. Finns det inget skrivet är det svårt när det gäller sjukdomar i de "mjuka delarna" av kroppen.

Då är det lättare med sjukdomar som påverkar benen. När man undersöker skelett kan man ofta se förändringar som visar om benen varit brutna eller om människorna haft arbeten som slitit på muskler och leder. Man kan också se om någon haft tuberkulos, syfilis, reumatism eller spetälska eftersom det ger karakteristiska skador på skelettet. En del museér, som t.ex. Medeltidsmuseet i Stockholm, har utställningar av mänskliga ben där man kan se sjukdomar och skador.