Möt medeltiden

Tillbaka

Hygien

Hurdan var hygienen?

Den var faktiskt bra. Badstugorna var livligt besökta och man tvättade hela kroppen åtminstone på lördagen (lördag = lögardag av löga = bada).

Dessutom tvättade man av sig innan man gick i kyrkan, och det gjorde man ofta. Smutsen kom först efter 1500-talet. Det berodde på att badstugorna också fungerade som bordeller. Det ledde dels till att kyrkan fördömde verksamheten, vilket vissa tolkade som att även bad var syndigt och dels till att badstugorna stängdes, vilket gjorde renlighet besvärligare eftersom folk inte hade badrum hemma.