Möt medeltiden

Tillbaka

Fogde

En person som hjälpte kungen att styra och bestämma över ett visst område.