Möt medeltiden

Tillbaka

Dagsverke

Arbeten som en bonde var tvungen att göra hos markägaren, adelsmannen.