Här är du nu

Nyodl. och död
(sid 2 av 3)

©1996 Kalmar läns museum
2. Digerdöden

Digerdöden är den värsta pestsjukdom som drabbat Europa. Kanske upp emot en tredjedel av Europas befolkning dog på några år.

Så här kom pesten till Norden:
I augusti 1349 gled ett engelskt handelsskepp in i den norska staden Bergen. Alla människor ombord på fartyget var döda. Skeppet togs in i hamnen och lasten lossades. Ett par dagar senare drabbades de som varit på fartyget av huvudvärk och hög feber. Några fick mörka fläckar på kroppen, andra fick stora bölder i armhålorna. De flesta dog efter ett par dagar. Pesten hade kommit till Norden.

Våren 1350 spred sig pesten vidare till Sverige och Danmark. Människor dog som flugor. Värst drabbades städerna. Där bodde människorna tätt och sjukdomen spred sig snabbt. Många fattiga, som inte hade så stor motståndskraft, dog snabbt. Men alla fick sjukdomen, adelsman som bonde, köpman som tjänstekvinna. Präster, munkar och nunnor drabbades hårt eftersom de var nära de sjuka när de försökte bota dem. Av Sveriges befolkning på 600 000 invånare dog kanske nästan en tredjedel (200 000 människor) på ett par år. Norge drabbades ännu värre. I vissa områden ödelades hela byar.

De människor som var med om pesten upplevde det som fasansfullt. Därför kan en del beskrivningar från den tiden vara lite överdrivna. Men så här skrev en italiensk författare:
"Ve oss, ve oss! Sorg överallt, överallt fasa! Husen står tomma, städerna är öde, åkrarna oskötta, vägarna täckta med lik. Överallt en fasansfull ödslighet. Skulle du tro detta, du som lever långt senare? Vi själva, som ser allt detta, tror ju det knappast"

Pesten försvann från Norden efter några år, men den kom tillbaka. 1363-66, 1393-99, 1404-06, 1411-16 räknas också som pestår.
Fördjupning Böldpest, lungpest och blodpest
Fördjupning Pestens orsaker
Fördjupning Botemedel