Här är du nu

Makten
(12 sidor)

©1996 Kalmar läns museum
Maktens människor


Sammanfattning

1. Drottning Margareta
2. Erik av Pommern - kungen som blev sjörövare
3. Valdemar Atterdag - en kung med hårda nypor
4. Ingeborg Håkansdotter
5. Magnus Eriksson - en långlivad kung
6. Bo Jonsson Grip - Sveriges rikaste man
7. Albrekt av Mecklenburg
8. Vicke van Vitzen
9. Den heliga Birgitta
10. Magister Mattias
11. Torgils Knutsson
12. Petrus de Dacia - Sveriges första författare


Gå till innehållsförteckningen