Möt medeltiden

Tillbaka

Studietips och litteratur

Studietips och litteratur

Upplev Sevedes medeltid
Hitta din medeltid
Platser att besöka i Sevede
Upplevelsedag
De flesta var bönder
Hur kan vi veta så mycket?
Litteratur

Upplev Sevedes medeltid
Hur levde en frälsebonde under Birgitta Birgersdotter 1350? Hur såg bondelivet på gården ut? Husen, odlingen, djuren? Vilka kontakter hade man med Birgitta och hennes förvaltare? Vad fick man höra om Birgitta? Vad berättade hon och hur såg hon ut? Kom några bönder härifrån med på korståget mot Novgorod 1350 när herr Israel sökte folk?

Hur var det att vara frälsebonde under Karl Knutsson Bonde eller Ivar Axelsson Tott i mitten av 1400-talet? Hur drabbade de hårda unionsstriderna bygden?

Jämför gärna livet som skattebonde med livet som frälsebonde

Vilka kontakter fanns mellan bönder och borgare i staden Vimmerby? Hur levde köpmän och hantverkare i Vimmerby? Hur fungerade adelsmännens borgar? Vem fick gå över gångbron till Refsholms borg? Hur var det 1389 när drottning Margaretas trupper drog genom bygden och belägrade borgarna?

Har du varit medeltidsmänniska i ett tidigare liv? Tänk dig en situation, ta reda på alla fakta du kan och skriv sedan ner din egen medeltidshistoria! Återskapa sedan livet i en praktisk upplevelsedag eller i ett drama på en medeltida plats i närheten av er skola eller ditt hem.

 

Tillbaka

Hitta din medeltid
Sevede är fullt av lämningar från forna tider men alla är inte lätta att upptäcka. På många ställen finns det synliga lämningar från medeltiden. Res tillbaka i historien till dessa platser, kanske bodde dina förfäder just där! Medeltida odlingslandskap finns på många ställen i Sevede men kan vara svåra att se. I Sevede har människorna sysslat mycket med järnframställning och på många håll i skogarna kan man se högar med slagg som blivit kvar.

Besök din kyrka och ta reda på om någon del är från medeltiden.

 

Tillbaka

Platser att besöka i Sevede:

Tillbaka

Upplevelsedag
Återskapa livet en medeltida dag på en gård, i en borg eller i staden. Medeltida platser finns på många ställen. Prova hantverk och laga medeltida mat. Kalmar läns museum ger tips och idéer på var ni kan vara, vilka praktiska moment som kan genomföras, förberedelser med mera. Museet har också mångårig erfarenhet av att leda historiska upplevelsedagar.

 

Tillbaka

De flesta var bönder
Nästan alla människor var bönder på medeltiden. Trots det finns inget kvar av de många medeltida gårdar som funnits i Sevede. Man har odlat marken och byggt nya hus på de platser där det låg gårdar på medeltiden. Den medeltida åkern finns dock kvar på många håll! Du kan inte se de medeltida husen idag, men du kan ändå tänka dig in i hur det var att vara bondson eller dotter på en gård under 1300-talet.

"Äntligen är ni framme vid gropugnen i skogen. Platsen ligger vid ett vattendrag, det finns inga träd runt platsen, de har använts till träkol. Det var en bit att gå ifrån gården. Ugnen ser bra ut, du, din far och er dräng byggde den för ett par dagar sedan. Ugnen är byggd i en grop som är en meter djup. Den är byggd med stenar och lera. Myrmalmen som ni tog upp redan i våras skall nu bli järn. Ni fyller ugnen med träkol och myrmalm. Bälgen som man blåser in luft med sätts på plats. Din far gör upp eld med sitt eldstål och tänder i ugnen. Du börjar blåsa in luft med bälgen. Drängen Axel får hjälpa dig men du klarar dig ganska bra. Du blir mycket stolt när din far berömmer dig. Det brinner bra och ni får fylla på mer kol och malm. Det kommer att ta många timmar att få järnet klart och efter denna dagen skall järnet renas i flera omgångar. När järnet väl är färdigt skall en del av det smidas till något mycket speciellt. Du ska få en egen kniv att hänga vid bältet! Du väntar också spänt på det slagg som ligger i botten på ugnen då järnet är klart, ibland bildar slaggen roliga figurer som du kan ta hem till småsyskonen på gården. Vad händer under dagen? Blir järnet bra? Vad skall du göra med din kniv när den blir klar?"

 

Tillbaka

Hur kan vi veta så mycket om medeltiden?
För att få veta hur det var på medeltiden får man läsa i gamla böcker och gräva i jorden.

På många ställen har man haft arkeologiska utgrävningar. Det betyder att man gräver på platser där människor bott eller varit; man kan finna husgrunder, kyrkor, delar till lerkärl, matrester eller båtar. När man försiktigt grävt fram något så ritar man noga av det och beskriver platsen.

Om man gräver på ett ställe där en befäst gård har legat kan man hitta kammar, en skinnsko, muggar och en tärning. Då förstår man att de som bott där har kammat håret, burit skor, druckit och spelat spel.

De flesta husen på medeltiden var byggda i trä, av dem finns nästan ingenting kvar idag. Det fanns inte så många stenhus men några av dem finns fortfarande kvar.

Föremål och byggnader bevaras olika länge beroende på var de finns. Om en träskål från medeltiden lämnas på ett ställe där luft och kanske djur kommer åt den så förstörs den ganska fort. Om skålen däremot hamnat i en brunn eller på en sjöbotten kan den bevaras i många hundra år. Olika material bevaras också olika bra, en klänning i tyg försvinner mycket fortare än en spik av järn.

Det vi gräver fram från medeltiden är bara en liten del av allt som fanns och det är de föremålen som bevaras bäst som vi hittar. Arkeologen som gräver måste hela tiden tänka, - varför hittar jag det här föremålet och vad har det mer funnits här som har försvunnit. Det är detektivarbete att vara arkeolog. Det finns många metoder för att komma på vilken ålder ett föremål har.

Från medeltiden finns även skrifter, till exempel lagböcker, brev, tänkeböcker och heliga Birgittas uppenbarelser. När man läser skrifterna från medeltiden kan man få reda på vad människorna tyckte om olika saker. Det finns till och med historieböcker som är skrivna redan på medeltiden!

 

Tillbaka

Litteratur
Medeltidsstaden: Vimmerby