Möt medeltiden

Tillbaka

Ivar Axelsson Tott

Ivar Axelsson Tott

Tott tillhörde de mest betydelsefulla adelssläkterna i Sverige, Finland och Danmark under 1400-talet. De hade gårdar och släktingar på båda sidor om gränsen mellan Sverige och Danmark, framför allt. i Skåne och Småland. Därför var de, åtminstone till en början, måna om att unionen skulle bevaras. Flera av Ivar Axelssons gårdar låg i Aspeland och Sevede.

Ivar Axelsson föddes i Danmark 1420 och blev danskt riksråd 1452. Samtidigt var brodern Erik Axelsson svenskt riksråd. Under unionsstriderna på 1400-talet bytte bröderna sida. 1466 gifte Ivar Axelsson sig med den svenske kungen Karl Knutssons dotter Margareta Knutsdotter Bonde. Året efter bröt han helt med den danske kungen Kristian I. Ivar ansågs som en förrädare i Danmark och miste alla sina gårdar där. Man kan tänka sig att de gårdar som han ägde i Aspeland och Sevede löpte stor risk att hamna i centrum vid striderna mellan Karl Knutssons och Kristians trupper. Att bruka en gård som man hyrde av Ivar Axelsson kunde vara besvärligt när striderna då och då blossade upp.

Ivar Axelsson hade ambitionen att bli svensk riksföreståndare efter Karl Knutssons död 1470. Rådet valde dock Sten Sture.

Ivar Axelsson Tott var, liksom flera av hans bröder, en maktmänniska med hårda nypor. Han dog 1487.