Möt medeltiden

Tillbaka

Sjuspring

I flera danser visade männen upp sin skicklighet och styrka med höga hopp och akrobatiska rörelser. Andra danser var farliga och spektakulära såsom svärdsdansen och elddansen.

Sjuspring är från början en akrobatisk mansdans. Vi vet inte hur den dansades, men här är en senare beskrivning av denna dans.

Håll varandra i händerna i en ring och tralla melodin.
Tag 16 steg åt vänster, sen ett hopp, 
16 steg åt höger, 
stampa med höger fot och sjung "Det var ett"
16 steg åt vänster, hopp
16 steg åt höger
stampa med vänster fot och sjung "Det var två"
Fortsätt med samma danssteg och bygg på med
höger knä, "Det var tre"
vänster knä, "Det var fyra"
höger armbåge, "Det var fem"
vänster armbåge, "Det var sex"
huvudet, "Det var sju".