Möt medeltiden

Tillbaka

Barn och ungdomar

Barn och ungdomar

Barnen på landet hade gott om tid för lek, spring och stoj. I de medeltida mirakelberättelserna sägs att "barn leker på barns vis". Från 1 1/2 årsåldern började barnen röra sig mer och mer. Innan var de hela tiden med sina föräldrar. Spädbarnsdödligheten var hög, så det var viktigt för föräldrarna att vara nära och passa sina barn. När barnen blev större började de upptäcka världen mer och mer. De kröp eller sprang snabbt iväg så att ingen visste var de var. I mirakelberättelserna berättas om de olyckor som barnen råkar ut för. Det var vanligt att barnen gick vilse i skogen, stoppade saker i munnen, skar sig på en vass kniv, hamnade i vattnet när de lekte vid en bro. Vi ser att barnen råkade ut för ungefär samma olyckor då som nu. I berättelserna märker vi den oerhörda kärlek som föräldrarna hade till sina barn och hur de led när barnen skadade sig. Bad man till Gud och helgonen kunde barnet få hjälp att bli frisk. Det talas sällan om att föräldrar agade sina barn. Den heliga Birgitta skriver att hon hotade sina barn med riset, men använde det inte. När de hade gjort något bra belönade hon dem med ett äpple.

Barnen hade mycket fritid upp till tio års ålder. De hade tid för lek och spel, för stoj, spring och skratt. Lekarna uppmuntrade skapandet och fantasin. Från ungefär tio års ålder började barnen alltmer ta del i de vuxnas värld. Pojkarna följde med sina fäder ut i skogen, de hjälpte till med att hugga ved, hänga hö och köra hölass. De var med vid kolning och fiske. Flickorna lärde sig mjölka och sköta djuren, de lärde sig spinna och väva, de var med vid matlagning och ölbryggning. Under ett par år skolades barnen in i de vuxnas arbete. Från tolv års ålder räknades barnen som vuxna och fick ta ett allt större ansvar. En bondpojke eller bondflicka gifte sig normalt i 17-20-årsåldern.

På en öppen plats, på lekvallen, träffades alla åldrar för lekar och tävlingar. Här kunde det vara viktigt för pojkarna att imponera på flickorna. De gällde att visa vem som var starkast, snabbast och vigast.

Läs mer om barn och ungdomar under "Livet i staden. Vardag och fest" och "Samhället. Liv och död". Vill du läsa några spännande mirakelberättelser med barn i huvudrollen slå upp "Samhället. Berättelser och bilder"