Möt medeltiden

Tillbaka

Pestens orsaker

Pesten drabbade snabbt och hårt. Från att ha varit helt frisk dog en människa inom bara något dygn. Människorna måste ha känt sig skräckslagna och maktlösa. Men vad orsakade pesten, hur kom det sig att den spred sig så snabbt?

Pesten orsakades av en liten loppa som levde på svartråttor. Från Kina, där pesten började på 1330-talet, kom sjukdomen på handelsvägarna till Svarta havet. Staden Kaffa på Krim drabbades i samband med ett krig 1346. Liken från soldater som dött i pesten slängdes in i staden. Flera av stadens invånare var köpmän från Italien. De förde sjukdomen vidare till Europa. Från de stora städerna Genua, Florens, Paris och London kom digerdöden till Norden med det engelska handelsskeppet 1349.

De trångbodda städerna hjälpte till att sprida pesten. Människorna bodde tätt och det var inte alltid så renligt.

Vad trodde människorna på 1300-talet orsakade sjukdomen? De kände inte till pestloppan. En del trodde att det var Guds straff över människorna. Andra menade att planeterna stod i fel läge på himlen. Astrologin var en utbredd vetenskap vid den här tiden. Några tyckte att det var vissa människors fel. Nere i Europa skyllde många på judarna. Därför dödades och förföljdes mängder av judar. En del trodde att hundar smittade och därför slog man ihjäl dem. De flesta människor hade ingen aning. Man stod helt maktlös. När man såg det ena liket efter det andra undrade man om någon skulle överleva. Var jordens undergång nära?