Möt medeltiden

Tillbaka

Hur man gifter sig

Om en man ville gifta sig med en flicka var det inte bara att fria till henne. Han måste först fråga flickans far.
"Vill en man be om hustru åt sig, då skall han gå till hennes giftoman och närmaste släktingar och framföra sin bön. Fader är sin dotters giftoman."

En flicka fick inte gifta sig med en man mot sin faders eller moders vilja. Då förlorade hon sitt arv.
"Om en mö tager man mot faders eller moders vilja har hon förverkat sitt fädernearv och sitt mödernearv."

Om fadern går med på att gifta bort sin dotter till en man ska fadern överlämna henne till honom och säga:
"Jag gifter dig min dotter till heder och till husfru, till halva sängen, till lås och nycklar och till var tredje penning som ni äger eller kommer att äga."

Hustrun har rätt att bestämma i huset och har hand om nycklarna. Hon ska äga en tredjedel av allt det som finns i hemmet.