Möt medeltiden

Tillbaka

Barn och ungdomar

Barn och ungdomar

Barn var barn under medeltiden. De lekte, skrattade och stojade som barn gjort i alla tider. Och de var älskade av sina föräldrar som också barn varit i alla tider. Barn till rika adelsmän, kungar och furstar levde ett något annorlunda liv än de andra barnen i staden. Deras uppgift var att föra släktens traditioner vidare. Livet var från början utstakat där målet var ett bra giftermål för att släktens makt och rikedom skulle bibehållas eller helst utökas. Föräldrarna bestämde vem barnen skulle gifta sig med. Så blev den blivande drottning Margareta bortförlovad vid sex års ålder med kung Håkan i Norge. När Margareta var tio år och Håkan 23 gifte de sig. Birgitta Birgersdotter var tretton år när hon gifte sig med sin Ulf Gudmarsson. Adelspojkarna och adelsflickorna uppfostrades till sitt kommande liv som ledare och härförare, men det hindrade inte att de också hade tid för lek och stoj. Helt annorlunda var livet för barnen till en hantverkare eller handelsman. Upp till ungefär tio års ålder räknades man som barn. Från det man lärde sig gå och till ungefär tio års ålder fanns det mycket tid för lek och spring. Staden var en spännande miljö att upptäcka. Där var ofta liv och rörelse, fartygen kom in med intressanta laster. Barnen hade tid för lekar där fantasin flödade och de spred gärna spännande och fantastiska historier vidare. De fick lära sig många sagor, sägner och legender av de äldre. I de flesta städer fanns en skola. Söner till hantverkare och handelsmän lärde sig läsa och skriva så att de skulle kunna sköta ett företag. Andra läste vidare till stadsskrivare eller präst. Flickor kunde i vissa fall få undervisning i nunneklostren. Vid tio till tolv års ålder skolades barnen in i de vuxnas värld. Barnen till hantverkaren fick alltmer hjälpa till i verkstaden, köpmanssonen hjälpte till med lastning och lagerhållning. Flickorna lärde sig sy kläder av både hemvävda tyger och utländska tyger. De lärde sig laga vardagsmat och festmat. Vid 12 års ålder ansågs man vara vuxen och fick ett ökat ansvar. Pojkarna och flickorna gifte sig normalt i 17-20 årsåldern. Läs mer om barn och ungdomar under "Livet på landet. Vardag och fest" och "Samhället. Liv och död". Om skolor kan du läsa under "Livet i staden. Kyrkor och kloster", om sagor och sägner under "Samhället. Berättelser och bilder"