Möt medeltiden

Tillbaka

Tallinn

Tallinn

Där Tallinn idag ligger fanns det en handelsplats under järnåldern. År 1216 intog danskarna området och byggde en borg på platsen. Danskarna kallade borgen Reval, medan esterna kallade den Taani Linna (danskborgen). Runt borgen byggdes en stad upp. Redan på 1240-talet fick den stadsprivilegier och 1285 blev staden medlem av Hansan. Reval kontrollerade en stor del av den ryska och nordbaltiska handeln. År 1346 sålde den danske kungen Valdemar Atterdag Estland till Tyska Orden. Staden fick stor betydelse i Tyska Ordens kontroll över regionen. När Ordensstaten besegrats 1561 gav sig Tallinn frivilligt till den svenske kungen Erik XIV. Staden och området runt omkring ingick i det svenska stormaktsväldet fram till freden i Nystad 1721. 1918 blev Estland självständigt med Tallinn som huvudstad. 1940 ockuperades landet av Sovjetunionen. Sedan 1991 är Tallinn återigen huvudstad i den självständiga republiken Estland. Tallinn har en av Östersjöområdets bäst bevarade medeltida stadskärnor med borgarhus, kyrkor och delar av den gamla borgen och stadsmuren.