Möt medeltiden

Tillbaka

Sigtuna

Sigtuna

Sigtuna är en av Sveriges äldsta städer. Den anlades omkring år 970. Staden byggdes troligen för att samla kungamakten till Mälardalen. Att det var en kunglig stad vet vi bland annat för att man funnit Sveriges äldsta verkstad för tillverkning av mynt i Sigtuna. Den användes åren 990-1035. Under 1070-talet nämns Sigtuna även som ärkebiskopssäte. Två av de många runstenar som står i Sigtuna nämner att det fanns frisiska gillen i staden, det vill säga sammanslutningar av köpmän från nuvarande Holland och Belgien. Det visar på handelskontakter med nordsjökusten redan under 1000-talet. Troligen såldes jordbruksprodukter från Uppland medan friserna kan ha fört in kläde och salt. Sigtuna förlorade sin roll som Sveriges kyrkliga centrum när ärkebiskopen flyttade till Uppsala 1164. Omkring 1250 byggdes dock ett dominikanerkonvent i staden. Klosterkyrkan, Mariakyrkan, finns ännu kvar liksom en del av dess medeltida inredning. Kungens och ämbetsmännens arbetsplatser flyttades till Stockholm när den staden anlas under 1200-talet.