Möt medeltiden

Tillbaka

Kaunas

Kaunas

Kaunas ligger nästan mitt i Litauen, men eftersom staden är belägen vid floden Nemunas är den en viktig hamnstad. Kaunas nämns i skriftliga källor redan på 1000-talet men fick inte stadsrättigheter förrän år 1408. Platsen hade tidigt en stark fästning och under 1300-talet hamnade den mitt i striden mellan Litauen och Tyska Orden. Under medeltiden exporterades lin och pälsverk från Kaunas. På 1500-talet blev Kaunas en del av det förenade Polen-Litauen. Vid Polens delning 1795 blev Kaunas en rysk stad. Även i vårt eget århundrade har Kaunas varit en omstridd stad. 1920 blev den huvudstad i det fria Litauen, 1940 ockuperades området av sovjetiska trupper och 1941-1944 av tyska soldater. Åren 1945-1991 var Kaunas en del av sovjetrepubliken Litauen, men ligger nu åter i det självständiga Litauen.