Möt medeltiden

Tillbaka

Borgå

Borgå

Borgå ligger vid Finska viken, vid mynningen av Borgå å. Här låg tidigt en handelsplats som fick stadsrättigheter år 1346. Det medeltida Borgå var en tämligen obetydlig ort. Efter freden i Nystad år 1721 flyttades biskopssätet till Borgå och gråstenskyrkan blev domkyrka. Hela Finland var svenskt fram till 1809 då det blev ryskt. På Borgå lantdag beslutades att landet skulle bli ett storfurstendöme med självstyre i stället för en rysk provins. Under 1800-talet var Borgå en viktig skol- och kulturstad. Stadens mest kände invånare är Johan Ludvig Runeberg, författaren till "Fänrik Ståls sägner" där texten till Finlands nationalsång "Vårt land" ingår. På 1960-talet revs många av Borgås gamla fina trähus. Men i kulturreservatet Gamla Borgå har man idag försökt återskapa den genuina småstadsmiljön. Av den medeltida bebyggelsen är endast gråstenskyrkan bevarad.