Möt medeltiden

Tillbaka

Hur vet vi hur människor var klädda?

Hur vet vi hur människor var klädda?

Den bästa källan vi har till hur människor var klädda på medeltiden är kalkmålningarna i kyrkorna. Dessa avbildar bibliska scener, men de målare som fanns i Sverige på 1300- eller 1400-talet visste ju inte hur människor såg ut i Palestina på Jesu tid. Därför målade de bönder så som bönderna runt omkring dem såg ut, herremän som de herremän de själva sett o.s.v. Dessutom händer det att man finner bitar av kläder och, framförallt, skor vid arkeologiska utgrävningar. Organiskt material som hamnar i syrefattig miljö, t.ex. i lera, håller sig bra. Det gjorde att man hittade massor med handskar och skor i den gamla hamnen i Kalmar när den grävdes ut på 1930-talet.